داستان تاسیس این موزه به این گونه است که محسن جعفرنیا از سن پنج سالگی  شروع به جمع آوری سکه نموده و به عبارتی در بین تمامی مجموعه داران جهان ایشان تنها فردی هستند که  مجموعه داری را از سن کودکی آغاز نموده اند. این امر به طور مداوم ادامه داشته تا سن چهل سالگی که همسر ایشان ایده تاسیس موزه را مطرح نمودند و این زوج اقدام به جمع آوری بودجه کافی و سایر اشیا غیر سکه ای برای بخش های مردم شناسی قوچان نموده تا این موزه را در بخشهای گوناگون راه اندازی نمایند. از جایی که این زوج این موزه را برای چند صدسال کارایی طراحی کرده اند، روند مدیریتی خاصی را تدبیر نموده که بعد از خودشان این موزه تغییر کاربری ندهد و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

The story of establishing The People Museum goes back to the time when founder of the museum Mohsen Jaafarnia was just five years old, when he started collecting coins. This has been continued  until the age of forty, his wife Sahar Boroomand gave him the idea of having a Museum and then this couple began to collect enough budget and other objects for the section of anthropology of Ghochan. The Museum has been designed to work for several hundred years.


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use