نشریه پژوهشی موزه مردم

The People Museum Journal

 ISSN 2588-6517

Vol. 1  , Issue 1 (2015)

1- Mohsen Jaafarnia (2015). Iran and China Relationship: Product design based on cultural needs. New Silk Road Program 2015, 3rd - 10th July, Changsha, China. The People Museum Journal , Volume 1, Issue 1,  ISSN 2588-6517

2- Mohammad Abaei and Mohsen Jaafarnia (2015). Where Was the Destination of Black Stone Shipwreck: Comparative study on founded products in Iran and products of Black Stone. New Silk Road Program 2015, 3rd - 10th July, Changsha, China. The People Museum Journal , Volume 1, Issue 1,  ISSN 2588-6517


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use