اشیاء در بخشهای مختلف موزه

Objects in Different Parts of the Museum
 

نحوه در اختیار گرفتن اشیاء :

سکه ها: جمع آوری شده ، هدیه گرفته شده و خریداری شده می باشند.
اشیا بخشهای قوچان و چین: جمع آوری شده، هدیه گرفته شده و خریداری شده از قوچان، سنگاپور، اندونزی و چین می باشند.

 

How the objects have been collected :

Coins: have been collected, gifted and purchased.
Ghochan and China sections objects: have been collected, gifted and purchased from Ghochan, Indonesia, Singapore and China.

 

برای دیدن اشیاء بر روی نام بخشها کلیک نمایید.

To see  the objects click on the section's name.

    

 

          


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use