معرفی بخشهای مختلف موزه

The Introduction of Different Section of the Museum
 

هدف از تاسیس این بخش از موزه، آموزش فرهنگ استفاده از سکه و پول بوده تا بازدید کنندگان را با مسایل فرهنگی مرتبط با پول و سکه آشنا سازد.

The aim of having this section of the Museum is cultural education related to money and the way we use coins to make visitors familiar with cultural issues associated with coin and money.

 

 آشناسازی بازدیدکنندگان با هنر، محصولات، ابزارآلات و نحوه زندگی مردم قوچان در گذشته در راستای هدف مردم شناسی و هنر آن مردم.

Make visitors familiar with the art, products, tools and the way people live in the past in Ghochan with the purpose of anthropology and art of those people.


 

 آشناسازی بازدیدکنندگان با هنر، محصولات، ابزارآلات و نحوه زندگی مردم چین در گذشته در راستای هدف مردم شناسی و هنر آن مردم.

Make visitors familiar with the art, products, tools and the way people live in the past in China with the purpose of anthropology and art of those people.
 

        

هدف از تاسیس این بخش از موزه، آشناسازی بازدید کننده با روش ساخت سکه می باشد.

The aim of having this section of the Museum is to make visitors familiar with the method of coining.


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use